19_11_49

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ Nu. Friendship rally ครั้งที่ 2 ของชมรมสองล้อเพื่อสุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งบุคคลภายนอกและบุคคลภายใน เป็นจำนวนมาก โดยมีการเก็บ Rally code รอบบริเวณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2549

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive