2-3_12_49_sport5m

มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมส่งนักกีฬาเชื่อมความสามัคคี ในงาน "กาสะลองเกมส์" กีฬาอุดมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 15 โดยมีสถาบัอุดมศึกษา 6 สถาบัน เข้าร่วมแข่งขันเมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2549 ณ วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินทร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive