24-29_11_49_10

นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม และแลกเปลียนประสบการณ์ด้านกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม ด้านความคิด เมื่อวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive