09_11_49_1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดนิทรรศการสุขภาพจิตวัยรุ่น เมือวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2549 ภายในงานมีการบรรยายเรื่องของ sex ...ในวัยเรียน โดย ผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม และนอกจากนั้นในงานยังมีเรื่องของการทดสอบ IQ EQ ดูไพ่ยิบซี่ ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive