0009 งานเผยแพร่ศิลป์อีสาน ครั้งที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดงานเผยแพร่ศิลป์อีสาน ครั้งที่ 5 โดยมีการแสดงจากชมรมอีสานภูมิภาคอินโดจีนและการศึกษาและมีการประกวดร้องเพลงทั้งรุ่นเยาวชนและรุ่นอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive