000

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงานNaresuan Bodybuilding of Thailand I พร้อมด้วยว่าที่ ร้อยเอกบุญชัย เสริญวงศ์สัตย์ หัวหน้างานกีฬา นายศุกรีย์ สุภาวรีกุลเลขาธิการสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการตัดสินสมาคมเพาะกายแห่งประเทศไทย โดยมีนักกีฬาจากหลายสถาบันเข้าร่วมในการแข่งขัน ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ ม.นเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive