0003 พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องเจ้าชาวเทาแสด

เมื่อเวลา 18.00 น. รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมน. พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายยงยศ เมฆอรุณ และผู้บริหารคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องเจ้าชาวเทาแสด เมื่อวันที 22 มิถุนายน 2549 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive