0007 ปิดโลก' 48

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดงาน "ปิดโลก' 48" โดยมีนิทรรศการจากชมรมส่วนกลาง และการแสดงจากชมรมส่วนกลาง นอกจากนั้นยังมีการมอบรางวัลให้กับชมรมที่ได้รับรางวัลชมรมส่วนกลางดีเด่น ซึ่งชมรมพัฒนาชนบท ได้คะแนน 93 คะแนน จาก 100 คะแนน เป็นชมรมที่ได้รับรางวัล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบรางวัล 5 ดาวให้กับชมรมดีเด่น เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 ณ เวทีศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  2  3  4  5  6  7  8 ]
1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive