0003 ปิดกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม และการโชว์ การแสดงความพร้อมเพรียงของทีมเชียร์แต่ละคณะที่ร่วมกันแสดงอย่างงดงาม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2549 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ภาพถ่ายโดย scarano/webmaster

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive