3_11_49

รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร ร่วมทอดกฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2549 ณ วัดคุ้งวารี หมู่ 8 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้ยอดจากผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐิน 600,420 บาท

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

บอกบุญที่อาคารเรียนรวม
เริ่มตั่งขบวนแห่[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive