0001

โครงการนิสิต นักศึกษาอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมี รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมอบถุงยังชีพและเรือท้องแบนที่ผลิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive