0026

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เดินทางไปร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาจิตพิชิตปัญหาอบายมุข เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2549 ณ สถานปฎิบัติธรรมสวนร่มบารมี อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีพระอาจารย์สมบัติ เขมวิโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมีเป็นวิทยากร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
































[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive