0002

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดอบรมในเรื่องของ km เพื่อพัฒนางานกองกิจการนิสิต ครั้งที่ 4 โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในความมสำเร็จและนำมาสู่วิธีการในการปฎิบัติงานต่อไป

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive