00002

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการ KM คณะกรรมการกิจการนิสิต ประจำปี 2549 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มาบรรยายและสรุปการทำ KM เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตได้มอบแนวนโยบายการดำเนินงานด้านกิจการนิสิตให้กับคณะกรรมการกิจการนิสิตได้กลับไปเดำเนินงานตามแนวทางที่ได้รับเพื่อพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัด ณ เขาค้อวัลเล่ย์ จังหวัดเพชรบูรณ์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive