00002

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย เขตภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยจากทางภาคเหนือมาร่วมสร้างและจัดการความรู้โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดรวิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive