4_11_49

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิด "โครงการราตรีแห่งสายน้ำ เทศกาลลอยกระทง เทิดไท้องค์ราชันย์" เมื่อเวลา 19.15 น. วันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารจากคณะต่างๆ รวมถึงนายพงษศักดิ์ วังเสมอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติร่วมงาน หลังจาการเปิดพิธีในโครงการแล้ว นายกองค์การนิสิต มน. ได้นำคณะแขกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ร่วมลอยกระทง ณ บริเวณท่าน้ำ จากนั้นก็มีการประกวดนางนพมาศ ณ บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive