001

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมวางพวงมาลา ในวันมหิดล ร่วมกับทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร กองกิจการนิสิต ร่วมพิธี "วันมหิดล" เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2549 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive