00001

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมถวายพระพรชัยมงคล พร้อมวางพานพุ่มสักการะ จากนั้นมีการแสดงของนิสิต สาชาวิชานาฏศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2549 ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive