ภาพถ่ายนี้เป็นเครือข่ายชุมชน ผู้รักการถ่ายภาพ มน. sadphoto
ภาพถ่ายจากกล้อง "MAX"

ภาพถ่ายจากกล้อง " MythPT"

ภาพถ่ายจากกล้อง "Pramecomix"

ภาพถ่ายจากกล้อง " TUM"