00002

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2549 รองศาสตราจารย์มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี ประธานในการมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น ชุด New Looks พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ ทีมสหายซี จากภาพยนตร์เรื่อง "สาย" รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม The Cat Team จากภาพยนตร์เรื่อง "พอ" และรางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 2 ทีม Light art จากภาพยนตร์เรื่อง " Mobile's leamer" ณ ห้องประชุมมิ่งขวัญ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive