0005 เลือกตั้งนายกองค์การนิสิต

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป้นประธานในการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิต เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2549 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive