0018 โครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการเครือข่ายเยาวชนป้องกันภัยยาเสพติดในชุมชน ประจำปี 2549 โดยมีเยาวชนจากตำบลวัดพริก ตำบลท่าโพธิ์ และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมอบรมรับความรู้จากวิทยากรหลายๆ หน่วยงานที่มาร่วมในโครงการเมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม 2549 ณ วัดคุ้งวารี ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive