0015 วันนิสิตดีเด่น

รองศาสตราจารย์มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรกับนิสิตที่มีผลงานทั้งทางด้านวิชาการและกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive