0004 เปิดโลกกิจกรรม

ผศ.สุระพล ภาณุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มน. เป็นประธานในการเปิดโลกกิจกรรม โดยมีการแสดงของนิสิตชมรมส่วนกลางได้จัดการแสดงและตั้งบู๊ทเพื่อรับนิสิตใหม่เข้าชมรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive