0019โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับตำรวจตระเวนชายแดน โดยมี ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนใน กองกำกับการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 จำนวน 7 โรงเรียนในพื้นที่ความรับผิดชอบเขตภาคเหนือตอนล่าง และในการนี้อธิการบดียังได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 1 เครื่องให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยยังเหลืออีก 6 โรงเรียน ทางกองกิจการนิสิต จะจัดทำผ้าป่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา มอบให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้รับต่อไป เมื่อวันที่ 20-24 มีนาคม 2549 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive