0002 แรลลี่ 2 ล้อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและว่าที่ ร้อยเอกบุญชัย เสริญวงศ์สัตย์ หัวหน้างานกีฬา ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2549 โดยการแข่งขันแรลลี่ในครั้งนี้มีทั้งหมดด้วยกัน 6 ฐาน ซึ่งก็มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive