0021 ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดื มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีสงฆ์และร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้บริหาร หลังจากนั้นจึงรับประทานอาหารร่วมกัน

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive