0004 กีฬา 6 สถาบัน "สระแก้วเกมส์"

เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนนำทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา "สระแก้วเกมส์" โดยมีทัพนักกีฬาจาก 6 สถาบัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช ,วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร , วิทยาลัยพิษณุโลก , มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม , มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก แข่งขันในกีฬา 9 ประเภท ฟุตบอล , บาสเกตบอล , วอลเลย์บอล , ตะกร้อ , แบดมินตัน , หมากรุก , หมากฮอส , เทเบิลเทนนิส และเปตอง โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร กวาดรางวัลชนะเลิศมาถึง 6 ประเภทกีฬาด้วยกัน ได้แก่ ฟุตบอล, หมากรุกล หมากฮอส, เทเบิลเทนนิส, ตะกร้อ, เปตอง

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive