0001 พิธีไหวครู

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2549 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมาร่วมพิธี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive