0012 ทำบุญตักบาตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุมิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากรกองกิจการนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมทำบุญตักบาตร กับทางชมรมพุทธศาสตร์ เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive