0003 ธรรมะสัญจร

งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการธรรมะสัญจร ในระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2549 ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของอาจารย์ บุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 50 คน โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาพุทธ การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา การฝึกพัฒนาจิตโดยการอบรมปฏิบัติธรรม และวิปัสสนากรรมฐาน

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive