0008 นักเรียน นักศึกษา สานใจล้านดวง บริจาคโลหิต ทดแทนคุณแผ่นดิน

รองศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มน.เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียน นักศึกษา สานใจล้านดวงทดแทนคุณแผ่นดิน โดยมีตัวแทนจาก 4 สถาบันมาร่วมบริจาคโลหิต คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นนิสิตเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มาจำนวนกว่า 700 คน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive