01_06_50_dome

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2550 ที่ผ่านมา หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหลังใหม่ ได้จัดโครงการประกวดห้องพักขึ้น ณ หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหลังใหม่ จำนวน 15 อาคาร โดยมีนิสิตหอพักทั้งชายและหญิง เข้าร่วมทั้งหมดกว่า 4000 คน โดยมีการคัดเลือกตัวแทนนิสิตที่พักอยู่หอพัก มาเป็นคณะกรรมการร่วมกับทางผู้จัดการหอพัก สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ คณะกรรมการทั้งชายและหญิงจะคละกัน เข้าตรวจตึกละ 5 คน และมีการเข้าเยี่ยมชมทุกห้องของแต่ละอาคาร โดยมีผู้จัดการหอพักแต่ละอาคารอำนวยความสะดวกให้ นอกจากนี้แล้วทางหอพักยังได้ถือโอกาสเปิดหอพักเป็นเวลาครึ่งวัน คือ 08.00 น.-12.00 น. ให้นิสิตชายเข้าเยี่ยมหอพักหญิง และนิสิตหญิงเข้าเยี่ยมหอพักชายได้อีกด้วย สำหรับบรรยากาศในวันทำกิจกรรมนั้นคึกคักพอสมควร เพราะได้รับความร่วมมือจากน้อง ๆ ทุกคนเป็นอย่างดี

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive