01_13_50

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในโครงการผู้มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม (โครงการลูกพระฆเนศ) และโครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา ณ ห้อง QS 2301อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive