01_18-26_50

ขอแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับเหรียญจากกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 “ราชพฤกษ์เกมส์” เมื่อวันที่ 18 – 26 มกราคม 2550 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive