01_23_50

กองกิจการนิสิต โดย งานวินัยและพัฒนานิสิต จัดโครงการการรณรงค์แต่งกายถูกระเบียบ โดยมีนิสิตจาก กกต.มาดำเนินรายการโดยมีการสาธิตชุดนิสิตที่ถูกระเบียบ และชุดนิสิตที่ผิดระเบียบ ร่วมถึงการเสวนาในเรื่องของการแต่งกายโดยมีนายกองค์การนิสิต กกต. และคุณชัยนาม ไชยทิง ร่วมเป็นผู้เสวนา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2550 ณ ตลาดนัดมหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]ชุดนิสิตที่ผิดระเบียบ

[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive