01_27_50

ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิด โครงการ NU VOICE ครั้งที่ 11 โดยมี นายเฉลิมชนม์ พาครุฑ นายกองค์การนิสิต หลังจากการแข่งขัน ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขอบคุณช่างภาพ(ช่างภาพร่วม) คุณ MythPT)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive