01_27_2550

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ เป็นประธานเปิดโครงการแข่งขัน NU. LOGIC Challenge 2007 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนเรศวร จัดโดยชมรมครอสเวิร์ด - เอแม็ท มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive