01_5-7_50_sport

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี มน. ให้เกียรติร่วมในการเปิดการอบรมโครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา โดยมี นายขวัญชัย ผิวจันทร์ สมาชิกองค์การบริหารจังหวัดพิษณุโลก เขต 1 อำเภอบางระกำ พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้วิทยากรจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย ร่วมฝึกอบรมให้กับนักเรียนจากอำเภอบางระกำ 10 โรงเรียน เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2550 ณ โรงเรียนบ่อวิทย์บางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive