08-02-50

ผศ.อรรถวุมิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวนการกองกิจการนิสิต ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขี่พยานในการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารกิจกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร (พร้อมภาพบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การนิสิตและสมาชิกสภานิสิต)

[ 1  2  3  4  5 ]

บรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้า


การเลือกตั้งวันจริง

[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive