25-02-50

ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมทั้งนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยกองกิจการนิสิต และหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ในกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะมหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน ในโครงการพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive