09-03-50

ผศ.สุระพล ภานุไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ถ่ายภาพทั้งหมดโดย เกียรติศักดิ์ แย้มกลีบบัว สีม่วง (สำนักงานอธิการบดี)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive