25-03-50

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2549 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในการเปิดการปฐมนิเทศ นิสิตโครงการ “ค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ปี 2550” มหาวิทยาลัยนเรศวร กลุ่มภาคเหนือ 3 ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมดก็ออกสู่พื้นที่บ้านสระยายชี หมู่ 5 ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พร้อมทีมที่ปรึกษา

[ 1  2  3  4 ]
































[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive