26-03-50

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) ที่เดินทางมามอบกองทุนเพื่อการศึกษา "ปตท. สผ. จากทรัพย์ในดิน สินสู่ปัญญา" ให้กับโครงการค่ายเยาวชน กับ ปตท.สผ. ณ ห้องประชุม sc1 คณะวิทยาศาสตร์

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive