01-04-50

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2550 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ ในโครงการอบรพื้นฐานทางด้านดนตรีและการแสดง ของนิสิตโครงการลูกฆเนศ ณ อาคารกิจกรรม

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive