7-04-50

บุคคลจำนวนมากที่มีความสนใจการออกกำลังกายโดยการว่ายน้ำ แต่ยังขาดทักษะการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ผู้ปกครองเด็กส่วนมากต้องการให้ลูกของตนเองว่ายน้ำเป็นตั้งแต่ยังเล็ก ทั้งนี้ ก็เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถเอาตัวรอดได้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางน้ำ หรือแม้กระทั่ง ฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขัน ดังนั้น เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่ถูกต้อง สระว่ายน้ำสุพรรณกัลยา จึงได้จัดโครงการอบรมว่ายน้ำเพื่อสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2550 ขึ้น ทั้งนี้ ได้ประสานงานไปยังผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอายุระหว่าง 5-7 ปี เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ทำการฝึกอบรม ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 10.00 น. ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 13 พ.ค. 50 ทั้งนี้ เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการฝึกทักษะทางการกีฬาช่วงปิดภาคเรียนสำหรับเยาวชนและในอนาคต คาดว่าจะสามารถเปิดอบรมทักษะทางการกีฬาชนิดอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive