13 เมษา มหาสงกรานต์

เมื่อวันที่ 11-12 เมษายน 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมส่งการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม โดยได้นิสิตจากโครงการลูกพระฆเนศนำแสดง ณ สวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive