11-04-50

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2550 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหารและ อาจารย์อาวุโส เดินทางมาเพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร นิสิต รดน้ำดำหัว ในประเพณีสงกรานต์ โดยแม่งานคือศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive