09-04-50

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียง ประจำปี 2550 ณ โรงเรียนวัดเนินปอ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี นายพิเศษ ธีระการุณ นายอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร , นายอำนวย ปาคำวัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินปอ และนายเอกวัฒน์ อินทกูล นายก อบต.เนินปอ ร่วมกล่าวให้การต้อนรับและแนะนำพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนให้แก่นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา (กองกิจการนิสิต) จำนวน 8 คน โดยนิสิตจะต้องอยู่ในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2550

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive