14-06-50

รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มน. พร้อมคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ทุกคณะ เดินทางมาเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรนิสิตดีเด่นและนิสิตยอดเยี่ยม เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 ณ สนามกีฬาในร่ม และห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive